ThinkAg

Speakers

Dr. Vaibhav Tidke

Dr. Vaibhav Tidke

S4S Technologies
Prof Ashwani Pareek

Prof Ashwani Pareek

National Agri-Food Biotechnology Institute (NABI)
Dr. Dhruba Purkayastha

Dr. Dhruba Purkayastha

Climate Policy Initiative
Suresh Chitturi

Suresh Chitturi

Srinivasa Farms
Jayesh Parikh

Jayesh Parikh

Chem Process Systems
Vijay Vujjini

Vijay Vujjini

Centre for Digital Public Infrastructure
Yogesh Patil

Yogesh Patil

Skymet Weather
Jofi Joseph

Jofi Joseph

Promethean Power Systems
Praveen Kumar Sappa

Praveen Kumar Sappa

Arthro Biotech Pvt Ltd
Ashwin Shroff

Ashwin Shroff

Excel Industries Ltd